esif
eu

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

  

Naziv projekta: IKT u službi povećanja učinkovitosti proizvodnje poduzeća Alas-info d.o.o.

Kratki opis projekta: Dana 17.01.2020. poduzeće ALAS-INFO d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „IKT u službi povećanja učinkovitosti proizvodnje poduzeća Alas-info d.o.o.“ , referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.19.0566. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Provedbom ovog projekta će se objediniti i unaprijediti poslovni procesi proizvodnja, upravljanje ljudskim potencijalima, financije i  računovodstvo, prodaja i upravljanje rizicima. 

Ciljevi projekta: Poslovni i marketinški ciljevi su rast konkurentnosti kroz rast prihoda od prodaje, rast prihoda od izvoza, povećanje broja zaposlenih kroz otvaranje 1 novog radnog mjesta, unaprjeđenje 5 poslovnih procesa kroz uvođenje rješenja iz područja IKT-a (upravljanje ljudskim potencijalima, financije i računovodstvo, prodaja, upravljanje rizicima i proizvodnja), povećanje iskoristivosti postojećih CNC strojeva nabavom proizvodnih softvera zahvaljujući kojima će se povećati efikasnost proizvodnog procesa i ubrzati tijek proizvodnje, povećanje efikasnosti pripreme proizvodnje kroz kvalitetniju pripremu tehničke dokumentacije zahvaljujući korištenju CAD/CAM softverskih alata, minimiziranje tehničkih komplikacija tijekom procesa proizvodnje, poboljšanje upravljanja rizicima kroz mogućnost detektiranja eventualnih grešaka i konflikata u ranoj fazi proizvodnog procesa, kao i kroz adekvatnije upravljanje zalihama čime se sprječava rizik pojave suvišnih ili nedovoljnih zaliha, efikasnije planiranje potreba proizvodnje i upravljanje zalihama sirovina i materijala kao rezultat implementacije novih proizvodnih softvera, kvalitetna priprema budućeg kadra poduzeća (novih zaposlenika i učenika srednjih tehničkih škola na obaveznoj stručnoj praksi) edukacijama iz područja računalnog dizajna i računalne pripreme proizvodnje (CAD/CAM), kontrola rada zaposlenika i mogućnost pravovremenog reagiranja na potencijalne potrebe za reorganizacijom poslovnih procesa, mogućnost pravilnog i automatiziranog nagrađivanja djelatnika za njihov trud zahvaljujući nabavi sofisticiranih alata za evidenciju rada zaposlenika i obračun plaća.

Očekivani rezultati projekta:

·         Porast prihoda od prodaje i prihoda od izvoza

·         Povećanje broja zaposlenih kroz otvaranje 1 novog radnog mjesta

·         Unapređenje poslovnih procesa

 

Ukupna vrijednost projekta: 1.062.085,00 Kn

EU sufinanciranje projekta:  678.150,00 Kn

Razdoblje provedbe projekta: 01.siječanj 2019. do 01. lipanj 2021.

Kontakt osoba za više informacija: Vlado Rožić, mail: alasinfo@alasinfo.hr Tel: +385 44 732 095

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr  i https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/poboljsanje-konkurentnosti-i-ucinkovitosti-msp-a-kroz-informacijske-i-komunikacijske-tehnologije-ikt-2/

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Alas-info d.o.o.


Alas-info d.o.o. trenutno broji 21 zaposlenih. Udio zaposlenih po spolu je 9% žene i 91% muškarci. Prilikom zapošljavanja, a i u samom poslovnom procesu, Alas-info d.o.o. se u provođenju poslovne politike vodi jednakom zastupljenosti spolova.

 

Iako još uvijek postoji mišljenje  kako poslovi rada na strojevima kao i na voditeljskim pozicijama u metalo-prerađivačkoj industriji pripadaju muškarcima,  sve veći je broj žena na navedenim pozicijama u društvu.

 

Tako je i u Alas-info d.o.o. voditeljsku poziciju poslova kontrole kvalitete obavljala žena, te se i rad žena na CNC strojevima pokazao potpuno ravnopravan sa radom muškaraca na istim poslovima. Usmjereni smo ostvarivanju primarnog cilja kod zapošljavanja, da se rad na CNC strojevima i na voditeljskim pozicijama podjednako rasporedi između oba spola. 

 

Putem ovog projekta i putem dodatnih edukacija utjecati ćemo na promijenu mišljenja i na povećanje interesa žena za radom na CNC strojevima i na voditeljskim pozicijama u metalo-prerađivačkoj industriji.
Skip to content